Finansowanie MŚP

Poza udzielaniem naszych własnych pożyczek pomostowych znajdujemy dla Przedsiębiorców najlepsze możliwe finansowanie ich biznesu.

Kluczowe informacje dotyczące finansowania:

 • od 100 tys. zł nawet do 10 milionów złotych,
 • od kilku miesięcy nawet do 12 lat,
 • wszystkie rodzaje produktów,
 • finansowanie zabezpieczone i niezabezpieczone,
 • bankowe i pozabankowe formy finansowania,
 • oferta skierowana zarówno do JDG jak i spółek (osobowych i kapitałowych),
 • prowizje za pozyskanie od 3% do 8% w zależności od pracochłonności i skomplikowania,
 • szybki termin realizacji.

Jakie finansowanie możesz z nami uzyskać?

Specjalizujemy się w produktach płynnościowych i finansowaniu wzrostu biznesu. Oferujemy pożyczki dotowane z UE, kredyty z gwarancjami spłacającymi odsetki, limity bieżące, produkty mieszane, pożyczki, finansowanie faktur sprzedażowych, zakupowych, programy finansowania dostawców, indywidualne struktury finansowania faktur, finansowania pod kontrakty, zwrotne finansowanie środków trwałych i inne. Pomagamy realizować finansowanie maszyn i całych linii produkcyjnych. Produkty finansowe w naszej ofercie są dostarczane m.in. przez: banki komercyjne, fundusze dotowane z UE, banki spółdzielcze, faktorów, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe, fundusze venture capital i private equity oraz prywatnych inwestorów.

 • standardowe kredyty, pożyczki pozabankowe ale również obligacje,
 • produkty płynnościowe: dotowane, z gwarancjami (m.in. BGK, funduszy europejskich),
 • finansowanie obrotu szyte na miarę, finansowanie dostawców (zakupów), zwrotne finansowanie pod aktywa,
 • finansowanie zakupu maszyn i całych linii produkcyjnych, realizacji inwestycji,
 • finansowanie pomostowe, pożyczki zabezpieczone hipotecznie, prywatni inwestorzy, fundusze typu venture capital, equity.

Jakie wygląda proces?

1.

Każdorazowo proces rozpoczyna się od wysłania wniosku lub kontaktu z nami i rozmowy. W trakcie rozmowy staramy się doprecyzować potrzeby biznesu i zidentyfikować wszystkie istotne informacje niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie finansowania. Oceniamy też wstępnie czy będziemy w stanie skutecznie pozyskać finansowanie. Następnie ustalamy wstępnie zasady współpracy.

2.

Po rozmowie wysyłamy do Klienta maila podsumowującego ustalenia. W mailu prosimy również o podesłanie niezbędnych informacji do złożenia wniosku o udzielenie finansowania.

3.

Jednocześnie ustalamy warunki współpracy. Przygotowujemy umowę pośrednictwa i pełnomocnictwo dla nas abyśmy mogli reprezentować Klienta przed instytucjami finansowymi. Dla wygody klienta umowy zawieramy na odległość, elektronicznie z wykorzystaniem platformy Autenti (bez dodatkowych kosztów dla Klienta). Co do zasady pobieramy wynagrodzenie tylko w przypadku sukcesu od pozyskanego finansowania w wysokości od 3% do 8%, w zależności od pracochłonności i skomplikowania sprawy. W uzasadnionych przypadkach możemy wnioskować również o wynagrodzenie dodatkowe za zrealizowanie dodatkowych czynności poza usługą pośrednictwa finansowego.

4.

Po wykonaniu opisanych wyżej kroków, przystępujemy do działania. Wstępnie sprawdzamy możliwości finansowania klienta w poszczególnych instytucjach i wnioskowania o określone produkty. Po uzyskaniu informacji zwrotnej od tych instytucji wracamy do klienta w celu ustalenia, do której bądź których instytucji ostatecznie będziemy wnioskować. Przygotowujemy i składamy wnioski. Uzyskujemy pozytywną decyzję. Doprowadzamy do podpisania umowy.

5.

Po uzyskaniu przez klienta finansowania, rozlicza się on z nami z ustalonej umową kwoty.

Zapraszamy do kontaktu - Zespół Trend Capital!

Skontaktuj się z nami