Pytania i odpowiedzi

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Jeśli mimo to nadal czegoś nie wiesz lub nie jesteś pewien, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuj się z nami

Prowizja uzależniona jest od kwoty finansowania, zabezpieczenia i planu spłaty zadłużenia.. Im mniejszą kwotę w stosunku do wartości zabezpieczenia pożycza pożyczkobiorca tym prowizja jest niższa.

Poza tym na wysokość prowizji wpływ mają inne czynniki jak między innymi: wiek
pożyczkobiorcy, branża w której działa jego firma, staż w branży, cel pożyczki, dochody,
zabezpieczenie itd.

Warunki prowizyjne podlegają negocjacjom w uzasadnionych przypadkach.

Klient może przedstawić na zabezpieczenie pożyczki: nieruchomości znajdujące się w dużych miastach (mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działka budowlana) oraz w okolicy największych miast (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin) tzw. satelity.  Zabezpieczeniem nie może być mienie ruchome, działki przemysłowe, działki rolne, fabryki, tartaki, hale produkcyjne lub nieruchomości zlokalizowane w małych miejscowościach.

Preferowaną przez Trend Capital formą zabezpieczenia jest hipoteka. W Indywidualnych przypadkach, po analizie wniosku Klienta i bezpośrednich negocjacjach, pożyczkodawca może rozważyć zmianę formy zabezpieczenia na przeniesienie własności na zabezpieczenie.

W przypadku terminowej obsługi zobowiązania nie występują żadne dodatkowe koszty. Wysokość prowizji jest z góry ustalona i nie ma możliwości aby podczas trwania pożyczki została ona zwiększona.

Harmonogram oraz wysokość rat zależą od indywidualnych potrzeb klienta. Niezależnie jednak od ustalonej opcji jest on integralną częścią umowy pożyczki i pożyczkobiorca otrzymuje go w wersji pisemnej. Najczęściej wybieranym przez naszych klientów wariantem spłaty jest obsługa niskich rat miesięcznych oraz spłata pozostałej części pożyczki w tak zwanej racie balonowej w ostatnim miesiącu trwania pożyczki.

Pożyczkobiorca może spłacić całość lub część pożyczki w dowolnym momencie trwania jego umowy, co nie jest związane z naliczeniem jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Najważniejsze aby pożyczkobiorca przestrzegał terminów ustalonych w harmonogramie. W przypadku gdy w danym miesiącu pożyczkobiorca wpłaci większą kwotę niż ustalona, nadwyżka ponad ratę miesięczną zostanie odjęta od pozostałego do spłaty salda pożyczki, chyba, że Klient pisemnie złoży odrębną dyspozycję. Należy jednak pamiętać, ze większa wpłata w jednym miesiącu, nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty raty równej tej wynikającej z harmonogramu w kolejnym miesiącu.

Podczas trwania pożyczki można przystąpić do negocjacji warunków przedłużenia okresu pożyczki lub jej ewentualnej restrukturyzacji.

 

W momencie w którym pożyczkobiorca zda sobie sprawę, ze spłata pożyczki w ustalonym terminie jest niemożliwa lub może być utrudniona, powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim opiekunem i wspólnie opracować plan wyjścia ze zobowiązania poprzez np. wydłużenie czasu spłaty pożyczki, dobezpieczenie transakcji, czy też wspólną sprzedaż nieruchomości w ramach zawartej ugody i na warunkach w niej opisanych. Nawet w przypadku sprzedaży nieruchomości w celu spłaty pożyczki, pożyczkodawcy przysługuje wyłącznie kwota wynikająca z umowy pożyczki, zaś nadwyżka środków ponad kwotę zobowiązania Klienta zawsze trafia do pożyczkobiorcy, zgodnie ze złożoną dyspozycją.