Doradztwo

Pomysł na tę usługę podsunęli nam sami klienci. Ich biznesy często nie były na tyle duże aby była potrzeba zatrudniać etatowego dyrektora finansowego. Jednocześnie mieli w swoich biznesach określone potrzeby wymagające takich kompetencji. Sami jednak lub z pomocą księgowości nie byli w stanie ich zrealizować.

Dlatego pomyśleliśmy sobie, że warto przygotować taką usługę i zapewnić Przedsiębiorcom wsparcie w tych obszarach, które należą z reguły do kompetencji dyrektora finansowego.

Jednocześnie zależało nam aby ta usługa była relatywnie tania. Stąd każdorazowo poprzedzamy świadczenie tych usług analizą rzeczywistych potrzeb i możliwością wykreowania wartości dla Przedsiębiorcy.
Dzięki temu nie realizujemy zbędnych czynności a jedynie koncertujemy się na tych obszarach gdzie jesteśmy w stanie wykreować wartość dla naszego Klienta. W efekcie angażując relatywnie niewiele czasu, jesteśmy w stanie dostarczyć realną wartość dla Klienta znacznie przekraczającą koszt usługi.

Dzięki temu, że finansami zajmujemy się praktycznie całe swoje życie zawodowe, mamy szerokie relacje partnerskie zarówno z instytucjami jak i z innymi profesjonalistami. W efekcie pod wymagania konkretnego projektu jesteśmy w stanie dobrać zespół osób o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu, co dodatkowo zapewnia w pełni efektywne doradztwo.

Kluczowe obszary, w których wspieramy naszych Klientów to:

 • pomoc w tworzeniu strategii zwiększającej wartość i zapewniającej wzrost biznesu,
 • nadzór nad księgowością,
 • dobór optymalnej struktury finansowania,
 • reprezentowanie klienta przed instytucjami finansowymi (w tym bankami),
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla potrzeb finansowania,
 • zarządzanie cash-flow,
 • windykacja,
 • budżetowanie i monitorowanie wykonania, modelowanie finansowe,
 • planowanie optymalnej struktury organizacyjnej i kapitałowej biznesu,
 • znajdowanie obszarów do poprawy, źródeł oszczędności,
 • pomoc przy restrukturyzacji.

W jaki sposób usługa jest realizowana?

 • Pierwszym krokiem jest zawsze rozmowa. Telefoniczna, video call lub spotkanie bezpośrednie. W jej efekcie identyfikujemy wstępnie obszary, zagadnienia, które miałyby zostać objęte usługą. Staramy się określić szczegółowo jej zakres i spodziewany efekt, który mamy dostarczyć klientowi.
 • Jeśli z uwagi na rodzaj usługi konieczne są dodatkowe informacje – wnioskujemy o ich przekazanie.
 • Kolejnym krokiem są negocjacje i zawarcie umowy. Zależy nam aby obie strony były zadowolone z warunków. Umowę zawieramy dla wygody Klientów elektronicznie na odległość za pośrednictwem platformy Autenti.
 • Przystępujemy do realizacji projektu.
 • Rozliczamy się z klientem zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Jaki jest potencjalny koszt usługi?

1.

Jeśli usługa ma być powtarzalna rekomendujemy ryczałt, w ramach którego co miesiąc klient ma określoną liczbę godzin do wykorzystania. Jeśli nie uda się części godzin wykorzystać w danym miesiącu, wówczas przechodzą one na kolejny miesiąc. Taką umowę klient ma prawo rozwiązać w dowolnym momencie. Nie chcemy na siłę wiązać Klienta z nami. To co ma zapewnić nam lojalność klientów to wartość naszych usług, którą Klient oceni sam po tym jak zauważy realne oszczędności i/lub poprawę funkcjonowania swojego biznesu. Przykładowy ryczałt, który wykorzystujemy to pakiet 8 godzin w miesiącu za kwotę 2 tys. zł netto.

Jeśli Klient korzysta z takiego ryczałtu otrzymuje od nas dodatkowy upust na prowizję w przypadku jeżeli w ramach innego zlecenia pozyskujemy również dla niego zewnętrzne finansowanie.

2.

W przypadku projektów, które nie są cykliczne tylko raczej jednorazowe, każdorazowo dokonujemy wyceny takiej usługi.

Zapraszamy do kontaktu - Zespół Trend Capital!

Skontaktuj się z nami